Νομοθεσία Ανελκυστήρων (ΦΕΚ 2604/08 – EN 81-70, EN 81-20, EN 81-50)

Ενημερωθείτε για την ισχύουσα νομεθεσία σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια των ανελκυστήρων. Μπορείτε να διαβάσετε τις διατάξεις πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί: ΦΕΚ 2604/Β΄/22.12.2008

Μετάβαση στο περιεχόμενο