Πρόγραμμα Συντήρησης

Η συντήρηση του ανελκυστήρα θα πρέπει να γίνεται τακτικά από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο τεχνικό όπως απαιτείται, για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, τα πρότυπα ΕΝ81.1-2 και τους τεχνικούς κανόνες. Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει:

 • Λίπανση και καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων – μηχανισμών.
 • Λειτουργικός έλεγχος και ρύθμιση εξαρτημάτων – μηχανισμών.
 • Καθαρισμός και διατήρηση της εγκατάστασης (μηχανοστάσιο – φρεάτιο – τροχαλιοστάσιο) στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
 • Επιθεώρηση για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης συνολικά.
 • Αναγγελία βλαβών όλο το 24ωρο.
 • Άμεση αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών 365 ημέρες το χρόνο.
 • Δωρεάν κάλυψη αναλωσίμων συντήρησης (λιπαντικά – υλικά καθαρισμού – λαμπτήρες).
 • Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών αν και εφόσον απαιτηθεί, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον πελάτη.
 • Ασφάλιση των ανελκυστήρων έναντι αστικής ευθύνης όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Διατήρηση πλήρους βάσης δεδομένων (ιστορικό βλαβών – συντηρήσεων – ανταλλακτικών) για κάθε ανελκυστήρα που συντηρούμε.
 • Δυνατότητα συντήρησης κατόπιν ραντεβού εφόσον επιθυμείτε.
Μετάβαση στο περιεχόμενο