Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Υδραυλικός ανελκυστήρας είναι ο ανελκυστήρας στον οποίο μία αντλία κινούμενη από έναν ηλεκτροκινητήρα μεταφέρει το ρευστό που βρίσκεται σε ένα καζάνι προς τον κύλινδρο, ο οποίος επενεργεί άμεσα ή έμμεσα στο θάλαμο του ανελκυστήρα μεταφέροντας τον στο επιθυμητό επίπεδο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο