Ανθρώπινο Δυναμικό

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Η ΠΑΛΥΒΟΣ Π. & Δ. Α.Ε. διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση.

Βασική επιδίωξη για τη ΠΑΛΥΒΟΣ Π. & Δ. Α.Ε. είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας και να παραμένουμε η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Στεκόμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΠΑΛΥΒΟΣ Π. & Δ. Α.Ε. παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, καθώς και ευκαιρίες για προσωπική και ομαδική εξέλιξη, μέσα από υπεύθυνη επαγγελματική συμπεριφορά.

Ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία και επιβραβεύοντας την καινοτομία, παρέχουμε συνθήκες εργασίας που εξασφαλίζουν:

  • Βέλτιστες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου
  • Εκπλήρωση επαγγελματικών και προσωπικών φιλοδοξιών

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Για την ΠΑΛΥΒΟΣ Π. & Δ. Α.Ε. η προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της εταιρείας. Όραμα και αποστολή μας είναι η προσέλκυση και ανάπτυξη ατόμων με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος, τα οποία συνάδουν με το όραμα της εταιρείας για επιχειρηματική αριστεία.

Η δραστηριοποίησή της εταιρείας σε διαφορετικούς τομείς της κατασκευής ανελκυστήρων και εξαρτημάτων αυτών καθώς και η συνεχής ανάπτυξη της, προσφέρει στους εργαζομένους πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και ταχείας εξέλιξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να:

  • Αναπτύξουν νέους τρόπους έκφρασης και σκέψης
  • Διαχειριστούν νέες προκλήσεις
  • Καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο