Εγκατάσταση – Ανακαίνιση – Επισκευή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Η τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία μας, το εξειδικευμένο προσωπικό και η άρτια οργάνωση μας επιτρέπουν να αναλάβουμε την εγκατάσταση οποιουδήποτε ανελκυστήρα ή ανυψωτικού μηχανήματος. Το συνεργείο εγκαταστάσεων της ΠΑΛΥΒΟΣ Π. & Δ. Α.Ε. αποτελείται από τεχνίτες και βοηθούς εγκαταστάσεων ανελκυστήρων με πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση ανελκυστήρων – κυλιόμενων κλιμάκων και ανυψωτικών μηχανημάτων.

Η εταιρία μας εφαρμόζει σύστημα ποιοτικού ελέγχου με έντυπα και αυστηρές διαδικασίες σε κάθε φάση της εγκατάστασης. Για κάθε έργο διατηρούμε τεχνικό φάκελο, από τη φάση του σχεδιασμού έως την ολοκλήρωση του, ώστε να εξασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια του ανελκυστήρα που παραδίδουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και εγκατάσταση του φρεατίου του ανελκυστήρα σας, έτσι ώστε να επιτύχουμε ότι ό ανελκυστήρας που θα εγκατασταθεί θα καλύπτει τις ανάγκες σας. Οι μηχανικοί μας είναι στην διάθεση σας για να σας συμβουλεύσουν σχετικά με τις απαιτούμενες διαστάσεις έτσι ώστε να εγκατασταθεί ο ανελκυστήρας που σας ταιριάζει και να εκμεταλλευθείτε αποτελεσματικότερα τον διαθέσιμο χώρο σας.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Η ΠΑΛΥΒΟΣ Π. & Δ. Α.Ε. ακολουθώντας τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια των ανελκυστήρων που εναρμονίστηκε στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο με το Φ.Ε.Κ 1797Β 21.12.05 αλλά και το πρότυπο EN 81.80, σας προτείνει σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη λύση για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας.

Είμαστε πάντα κοντά σας για να σας συμβουλεύσουμε και να σας βοηθήσουμε να αναβαθμίσετε τον ανελκυστήρα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είτε αφορά εξαρτήματα ασφαλείας και μηχανικά μέρη είτε την αισθητική της εγκατάσταση όπως ο θάλαμος, οι κομβιοδόχοι, οι θύρες και τα πατώματα. Με την ανακαίνιση του ανελκυστήρα σας:

  • Αντικαθίστανται τα επιμέρους παλαιά εξαρτήματα των ανελκυστήρων είτε επειδή έχουν υποστεί φθορά λόγω της χρήσης τους, είτε επειδή δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.
  • Αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφαλείας & άνεσης των χρηστών του ανελκυστήρα.
  • Αναβαθμίζεται η αξία του ακινήτου σας αφού ο ανελκυστήρας είναι βασικό λειτουργικό στοιχείο του κτιρίου.
  • Βελτιώνεται η αισθητική του ανελκυστήρα , η οποία μειώνεται αισθητά με το πέρας του χρόνου.
  • Επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργικότητα του ανελκυστήρα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο